28 11 2011

BACA - BY PASS

Baca                              :Tütek Background                 :Geçmiş, özgeçmiş, öngeçmiş Badem                          :Kozan Badire                           :Darboğaz Bagaj                             :Yük, yüklük (arabada) Bağış                             :Verinç Bağışçı                          :Verinççi, vermen Bahane                         :Sözde neden, nedensi, nedensileme, kaçamaklık Bahane                         :Gerekçe Bahane bulmamak     :Çok görmemek Bahar                            :Diriz, ilkyaz Bahçe    ... Devamı